Kontakt – (Echo | Lot)
Kontakt
Bürgerinitiative Chemnitzer City e.V.

Echo | Lot
Rosenhof 18
09111 Chemnitz
Telefon: 0371 – 4957501
Mail: chem-buerger@web.de